Tietosuojaseloste

TAVARATRAHAKSI.FI TIETOSUOJASELOSTE   (24.3.2020)

 
Tavaratrahaksi.fi on sitoutunut ottamaan myös tietosuoja-asiat vakavasti. Pidämme hyvää huolta kaikesta
asiakkaistamme keräämästämme tai saamastamme tiedosta. Tällä tietosuojaselosteella informoimme
asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakas hyväksyy tämän tietosuojaselosteen ehdot
tilatessaanTavaratrahaksi.fi sivustolta.
Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havainnoituihin sekä
analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.
Käytämme tietoja seuraavasti:
 Turvallisen ja helppokäyttöisen palvelun toimittamiseen
 Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen
 Tuotesuositusten ja markkinoinnin parantamiseen
 Verkkokaupan ja asiakaspalvelun kehittämiseen
 Asiakaspalautusten parantamiseksi.
 
Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot
Itä-Lapin Raivaus –ja Siivouspalvelut Oy
Tavaratrahaksi.fi
0403224037
info@tavaratrahaksi.fi
Y-tunnus: 3133783-7
Yhteyshenkilö tietosuojaa koskevissa asioissa
Ari Lindfors, ari@tavaratrahaksi.fi
 
Mitä tietoja Tavaratrahaksi.fi kerää ja säilyttää?
1. Käyttäjän itsensä antamat tiedot
o Tunnistautumistiedot, kuten nimi
o Yhteystiedot, kuten puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoite
o Maksutiedot, kuten laskutustiedot sekä maksuvälinetiedot
o Sijaintitiedot palvelun lokalisointia varten (valuutat, toimitustavat)
o Facebook kirjautumiseen tarvittava sähköpostiosoite sekä varmenne
o Tuotearvostelut
o Markkinointiviestiluvat
o Asiakkaan erillisellä suostumuksella annetut personoivat tiedot, kuten asiakaskyselyvastaukset
o Asiakkaan kokotiedot kokosuositusten antamista varten
o Toivelistan tuotteet
2. Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
o Toimitustiedot, kuten toimitusosoite ja valittu maksutapa
o Ostoshistoria, kuten tilatut tuotteet, palautukset ja maksut
o Verkkokaupan selaus- ja käyttötiedot
o Päätelaitteen tunnistetiedot
o Verkkokauppasessiotapahtumat, kuten ostoskorilisäykset
o Selaus- ja ostotiedoista pääteltävät tuotesuositukset
o Ostotiedoista päätellyt asiakasryhmittelyt ja kiinnostuksen kohteet
o Ostotiedoista päätellyt kokotiedot kokosuositusten antamista varten
Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi Tavaratrahaksi.fi:stä
Pääsääntöisesti tietojen lähde on verkkosivujen käyttäjä/asiakas itse, minkä lisäksi saatamme saada
lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi luottopalvelujen tarjoajalta. Voit nähdä omistamasi tiedot
asiakastilin kautta. Halutessasi sinulla on mahdollisuus hävittää itseesi liittyvät tunnistetiedot.
 

Kuka voi käsitellä tietojani?
Asiakastietoihin on pääsy vain Tavaratrahaksi omilla työntekijöillä, ja henkilökuntamme on koulutettu
käyttämään tietoja turvallisesti ja asianmukaisesti. Tavaratrahaksi asiakastietojen käsittely järjestelmissä
vaatii salasanakirjautumista, ja henkilökunnastamme kukin näkee asiakastietoja vain niiltä osin kuin se on
työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.
Joissain tapauksissa meillä on tarve siirtää tietoa kolmansille osapuolille, esim. säilytystä, analytiikkaa tai
markkinointia varten. Käytämme näihin tarkoituksiin vain luotettuja yhteistyökumppaneita, joiden kanssa
olemme tehneet kattavat tietosuoja- ja tiedonkäsittelysopimukset. Sopimuksissa on otettu huomioon
lainsäädännön sekä EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset. Vähänkäytetyn
yhteistyökumppaneilla ei ole lupaa käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa tai jakaa näitä eteenpäin.
Tietojen käsittelystä vastuussa oleva yritys:
Itä-Lapin Raivaus –ja Siivouspalvelu Oy
Tavaratrahaksi.fi
0403224037
info@tavaratrahaksi.fi
Y-tunnus: 3133783-7
 
Mihin tietojani käytetään?
Henkilötietojasi käytetään
 Tilausten käsittelyyn, toimitukseen, arkistointiin ja kirjanpitoon
 Asiakkuuden ylläpitämiseen
 Tavaratrahaksi.fi toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 Asiakaskokemuksen parantamiseen
 Analytiikkaan ja tilastointiin
 Paremman ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
 Estämään väärinkäytökset
 Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen
Tietojasi käsitellään asiakkaan ja Tavaratrahaksi väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston
käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.
 
Miten tietojani säilytetään ja suojataan?
Tavaratrahaksi asiakastiedot sijaitsevat suojatussa paikassa, suojatuilla koneilla, joihin pääsy on rajoitettu.
Tavaratrahaksi järjestelmien, koneiden sekä prosessien tietoturva ovat korkealla tasolla ja palvelimet on
suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.
Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen
hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.
Tavaratrahaksi noudattaa asiakastietojen käsittelyssä hyviä tietosuojakäytäntöjä ja pääsyä tietoihin
valvotaan. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-
asetuksen vaatimukset.
 
Kuinka kauan tietojani säilytetään?
Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta pystymme toteuttamaan tässä selosteessa
kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen
laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden,
toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.
Asiakkaan niin halutessa hänen tietonsa voidaan analysoida, jolloin kaikki henkilötiedot poistetaan tilistä ja
ostohistoriasta. Näin analysoidusta tilistä asiakasta ei voida tunnistaa eikä kyseistä tiliä pysty sellaisenaan

enää palauttamaan. Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle,
mm. seuraaviin tarkoituksiin:
 Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä, sisältääkö aineisto henkilötietoja
tai ei
 Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen
 Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen
ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
 Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi,
virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi
Millaisia oikeuksia minulla on?
Asiakkaana sinulla on oikeus:
 Saada pääsy sinua koskeviin henkilötietoihin, jotka Tavaratrahaksi.fi on hallussaan sekä oikeus saada
jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista.
 Pyytää meitä oikaisemaan tai poistamaan sinua koskevia tietoja
 Tietyin edellytyksin pyytää tietojesi käsittelyyn rajoituksia tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Tietojen säilytys ja käsittely perustuvat antamaasi suostumukseen ja sinulla on luonnollisesti oikeus
peruuttaa suostumuksesi. Tämä onnistuu analysoimalla tilisi: poistamalla tilisi peruutat samalla
Vähänkäytetylle antamasi tiedonkäsittelyluvan. Tämän voit tehdä itse omalta asiakastilisivultasi.
Oikaisupyynnöt tai muut asiakastietoihisi liittyvät pyynnöt tai kysymykset voit lähettää asiakaspalveluumme.
Mikäli huomaat käsittelyssämme tai toiminnassamme puutteita, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus
tietosuojaviranomaiselle. Kerrothan asiasta myös meille, jotta voimme korjata virheemme.
 
Kuinka saan järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot?
Voit pyytää Tavaratrahaksi.fi järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Miten voin vaikuttaa tietoihini tai tulla unohdetuksi?
Asiakastilisivultasi voit itse määrittää, korjata tai poistaa itsestäsi luovuttamia tietoja. Samoin pystyt
päättämään, haluatko ottaa vastaan markkinointiviestejä. Pyrimme kehittämään asiakastiliin lisää vastaavia
ominaisuuksia, jotta asiakkaillemme olisi mahdollisimman helppoa vaikuttaa omiin tietoihinsa. Tilin pystyt
myös poistamaan analysoimalla sen, jolloin henkilötietosi yliajetaan tietokannoistamme.

Päätyykö tietojani kolmansille osapuolille?
Jotkin välttämättömät tiedot välittyvät kolmansille osapuolille maksutapahtuman, toimituksen tai
markkinointiviestien mahdollistamiseksi. Esimerkiksi toimituksien mahdollistamiseksi osoite- ja yhteystietosi
välittyvät logistiikasta vastaaville tahoille. Verkkokauppatapahtumat välittyvät käyttämäämme sisältö- ja
markkinointikohdennusjärjestelmään, johon vain meillä on pääsy. Maksutapahtuman yhteydessä
maksutietosi kulkevat luotetun maksunvälittäjän kautta.
Kullekin taholle lähetetään vain palvelun toteutumisen kannalta välttämättömin tieto eikä näillä
palveluntarjoajilla ole oikeutta käyttää tietojasi muuhun kuin palvelun toteuttamiseen. Kaikki tiedonsiirto
tapahtuu salattujen yhteyksien kautta.  Liikesalaisuuksien vuoksi emme voi julkaista tietosuojaselosteessa
yhteistyökumppaneidemme tarkkoja tietoja.

Evästeet ja muu seuranta Tavaratrahaksi sivuilla
Tavaratrahaksi nettisivut hyödyntävät evästeitä sekä vastaavia selainteknisiä toimintoja, kuten selaimen
muistia. Nämä ovat Tavaratrahaksi nettisivujen luomia pieniä tiedostoja, joiden avulla pystymme keräämään
verkkokaupan käyttäjistä analytiikkaa ja tarjoamaan paremmin toimivan verkkokaupan. Evästeitä käytetään

mm. ostoskorin toiminnallisuuksiin, käyttäjän tunnistamiseen ja rekisteröityneen asiakkaan kirjautumiseen.
Oletusarvoisesti selaimesi evästeet säilyvät yhden kuukauden, ellet poista niitä erikseen. Evästeiden
poistaminen onnistuu selaimesi asetuksista. Muista kuitenkin, että selaimeesi latautuu uudet evästeet, kun
vierailet sivuillamme taas. 
Evästeitä käytetään myös verkkokaupan sekä markkinoinnin personoinnin mahdollistamiseksi, Google sekä
Facebook. Näiden kautta pystymme mm. analysoimaan ja kehittämään verkkokauppamme toimintaa,
kohdentamaan verkkosivustosisältöä sekä kohdentamaan mainossisältöä..
 
Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?
Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa
tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille
asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Mihin voin ottaa yhteyttä?
Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä
asiakaspalveluumme.
info@tavaratrahaksi.fi tai soittamalla +358 (0)40 3224037