Käyttöehdot

KÄYTTÖEHDOT
1. Yleistä
Tavaratrahaksi.fi Itä-Lapin Raivaus –ja Siivouspalvelu Oy ylläpitämä
verkkokauppa, jossa hyödykkeiden myyjänä on Tavaratrahaksi.fi (Y-tunnus
3133783-7) tai tuoteselosteessa erikseen mainittu kolmas osapuoli.
Tavaratrahaksi.fi on viitattu jäljempänä tässä dokumentissa termillä
‘Palveluntarjoaja’ tai ‘Tavaratrahaksi’.
Näitä sopimusehtoja sovelletaan Tavaratrahaksi.fi ja sen asiakkaiden välisessä
kauppasuhteessa Tavaratrahaksi.fi ylläpitämässä verkkokaupassa tapahtuvan
tuotteiden oston ja myynnin yhteydessä. Tavaratrahaksi.fi mahdollisesti
välittämien kolmannen osapuolen hyödykkeiden kohdalla sovelletaan
kuluttajasuojalain lisäksi kyseisen palveluntarjoajan/toimittajan määrittelemiä
sopimusehtoja.
Nämä käyttöehdot ja verkkokaupan yleiset toimitusehdot eivät rajoita asiakkaan
kuluttajansuojalain (1999/523 muutoksin) pakottaviin säännöksiin perustuvia
oikeuksia kuluttajana, vaan asiakkaalla on aina oikeus vedota
kuluttajansuojalain pakottaviin säännöksiin perustuviin oikeuksiinsa.
Verkkopalvelun ja verkkokaupan omistaa ja sitä ylläpitää:
Itä-Lapin Raivaus –ja Siivous Oy
Y-tunnus 3133783-7
Osoite Poromiehentie 3, 98100 Kemijärvi info@tavaratrahaksi.fi
Palveluntarjoaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä.
Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai
olosuhteiden muutosta, joka on palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien
ulkopuolella ja jota se ei kohtuudella voi olettaa tapahtuvan. Palveluntarjoaja on
velvollinen ilmoittamaan Asiakkaalle niin pian kuin se on mahdollista sitä
kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.
2. Termistö
‘Palvelu’
Palvelulla tarkoitetaan Tavaratrahaksi.fi: tarjoamaa palvelukokonaisuutta sen
kaikki ilmenemismuodot ja kanavat mukaan lukien.
‘Kauppapaikka’
Kauppapaikka on domainissa Tavaratrahaksi.fi sijaitseva verkkokauppa, joka
tarjoaa asiakkaille osto- ja myyntipalveluita.

‘Asiakas’
Asiakas on kuka tahansa Palvelun Tavaratrahaksi.fi tarjoama Palvelun käyttäjä.
Tehdäkseen Palvelun mahdollistamia osto- ja myyntitransaktioita tulee
Asiakkaan olla 18 vuotta täyttänyt.
‘Myyjä’
Myyjä on luonnollinen tai oikeushenkilö, joka myy omistamiaan tai välittämiään
tuotteita Tavaratraksi.fi
‘Tarjous’
Tarjous on Tavaratrahaksi.fi antama kirjallinen, sitova ja rahamääräinen tarjous
sille lähetetyistä tai toimitetuista tuotteista. Tarjous koskee aina yhtä Lähetystä
kokonaisuudessaan.
‘Tarjouksen hyväksyminen’
Tarjouksen hyväksyntä on Myyjän antama todisteellinen kuittaus tarjouksen
hyväksymisestä. Tarjouksen hyväksyminen siirtää Lähetyksen sisällön
omistusoikeuden Tavaratrahaksi.fi kokonaisuudessaan.
‘Ostaja’
Ostaja on Asiakas, joka ostaa tuotteita Tavaratrahaksi.fi Kauppapaikasta.
‘Lähetys’
Lähetyksellä tarkoitetaan Asiakkaan yhdellä kertaa lähettämien tai toimittamien
tuotteiden toimituseräkokonaisuutta. Tavaratrahaksi.fi antaa tarjouksensa aina
Lähetyskohtaisesti.
’Lähetyskoodi’
Lähetyskoodi on Palvelusta tilattava henkilökohtainen ja kertakäyttöinen koodi
tai lähetysdokumentti, jonka avulla Asiakas voi lähettää palveluntarjoajan
toimipisteessä kertalähetyksen Tavaratrahaksi.fi ilman erillistä veloitusta
lähetyksen yhteydessä. Rekki ei vastaa palveluntarjoajan mahdollisesti
asettamista rajoitteista lähetysten muotoa, kokoa tai painoa koskien.
‘Toimitus’
Toimitus on Tavaratrahaksi.n Ostajalle lähettämä Ostajan ostamat tuotteet
sisältämä toimitus.
3. Tuotteiden myynti palveluntarjoajalle
Tuotteet tulee lähettää Tavaratrahaksi käyttäen Tavaratrahaksi Palvelusta
tilattavaa henkilökohtaista Lähetyskoodia tai muuta erikseen saatavaa ohjetta.
Pakkauksen maksimipaino on 10kg tai erikseen sovittaessa enemmän. Tuotteet
lähetetään toimittamalla asianmukaisesti pakattu paketti vapaavalintaiseen
palveluntarjoajan toimipisteeseen. Myynnistä on aina sovittava etukäteen.

Tavaratrahaksi.fi ei ole velvollinen ottamaan vastaan tai käsittelemään
Lähetyksiä, joita ei ole lähetetty käyttäen Tavaratrahaksi tarjoamaa
lähetyskoodia, lähetysdokumenttia ja lähetysohjeita. Tavaratrahaksi pidättää
oikeuden periä mahdolliset ylimääräiset toimituskulut lähettäjältä mikäli lähettäjä
ei noudata lähetysohjeita, esimerkiksi lähettämällä paketin, jonka paino on yli
edellä mainitun maksimipainon. Lisäksi Tavaratrahaksi pidättää oikeuden olla
käsittelemättä lainkaan lähetyksiä, joissa havaitaan vastaanoton yhteydessä
poikkeuksellisen voimakasta hajua, kosteutta, hyönteisiä tai muita koko
lähetystä koskevia normaalista poikkeavia ominaisuuksia. Mikäli asiakas haluaa,
että käsittelemätön lähetys palautetaan hänelle, on Tavaratrahaksi oikeus periä
asiakkaalta lähetys- ja käsittelykulut 9,90 € (sis. alv 24%) ennen
takaisinlähetystä.
Tavaratrahaksi ei vastaa kuljetuksessa mahdollisesti vaurioituneista,
likaantuneista tai muuten vahingoittuneista tuotteista tai niihin mahdollisesti
liittyvistä vahingonkorvauksista. Asiakas on velvollinen reklamoimaan
kuljetuksen virheistä suoraan kuljetuksen palveluntarjoajalle.
Tavaratrahaksi on oikeus vähentää Asiakkaan lähetyksestä aiheutuneet
toimituskulut sekä kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukainen
käsittelykulu Tarjouksen ja/tai tilityksen loppusummasta.
Tavaratrahaksi antaman Tarjouksen tulee aina sisältää vähintään
– Erittely Tarjouksen sisältämistä tuotteista
– Lähetyskohtainen ja/tai tuotekohtainen maksettava hinta tai tuotteelle/tuotteille
määritelty jatkokäsittelytapa
– Erittely mahdollisista tilitettävästä summasta tehtävistä vähennyksistä kuten
toimitus- tai käsittelykuluista arvonlisäverokannoittain
– Tarjotun euromääräisen summan tilitysaikataulu
4. Tarjous ja sen hyväksyminen
Tavaratrahaksi.fi antama Tarjous koskee aina yhtä Lähetystä
kokonaisuudessaan ja kerrallaan. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia tai
Tavaratrahaksi velvollisuutta tehdä Tarjousta vain osaa Lähetyksestä koskien.
Tavaratrahaksi.fi antama Tarjous voi olla myös ehdotus siirtää Lähetys
kokonaisuudessaan kierrätykseen, hyväntekeväisyyteen tai hyötyjätteeksi.
Asiakas voi joko hylätä tai hyväksyä Tavaratrahaksi antaman Tarjouksen. Mikäli
Asiakas hylkää Tarjouksen, voi hän vaatia tuotteiden palautusta ilmoittamaansa
osoitteeseen. Tavaratrahaksi.fi on tällöin oikeus periä Asiakkaalta palautuksesta
aiheutuvat toimituskulut tai lähettää palautuslähetys maksuennakolla.
Palautuslähetyksen hinta määräytyy lähetyksen painon mukaan.

Mikäli hylättyjen tuotteiden palautuslähetys palautuu noutamattomana takaisin
Tavaratrahaksi.fi, on Tavaratrahaksi.fi oikeus periä palautuneen lähetyksen
uudelleenkäsittelystä ennen sen uudelleenlähetystä 20€ (sis. ALV 24%)
käsittelypalkkio lisättynä palautuslähetyksen toimituskuluilla. Palautuneen
lähetyksen osalta asiakas on itse vastuullinen sopimaan erikseen
uudelleenlähetyksestä ottamalla yhteyttä Tavaratrahaksi asiakaspalveluun.
Mikäli palautuneen lähetyksen uudelleenkäsittelystä ei ole sovittu 30 vrk
kuluessa sen palautumisesta takaisin Tavaratrahaksi.fi, pidättää
Tavaratrahaksi.fi oikeuden toimittaa säilytetyt tuotteet joko hyväntekeväisyyteen
tai materiaalikierrätykseen.
Tavaratrahaksi.fi toimittaa Tarjouksen kirjallisesti Asiakkaan antamaan
sähköpostiosoitteeseen. Tavaratrahaksi.fi antama Tarjous on voimassa 7 vrk
sen päiväyksestä. Mikäli Asiakas ei hyväksy tai hylkää Tarjousta 7 vrk kuluessa
sen päiväyksestä, Tavaratrahaksi on oikeus, mutta ei velvollisuutta, palauttaa
Lähetys. Mikäli Asiakas ei ole lainkaan reagoinut 30 vrk kuluessa Tarjouksen
päiväyksestä vähintään yhdestä muistutusviestistä huolimatta, on
Tavaratrahaksi.fi oikeus katsoa Tarjous hyväksytyksi ilmoittamalla tästä
kirjallisesti Asiakkaalle ja tilittämällä Tarjouksen mukaisen summan Asiakkaalle
Tarjouksen mukaisessa aikataulussa.
Mikäli Asiakas ei reagoi Tavaratrahaksi.fi antamaan Tarjoukseen määräaikojen
puitteissa, Asiakkaalla ei ole myöhemmin oikeutta vaatia Lähetystä
palautettavaksi tai vedota siihen, että olisi halunnut hylätä Tarjouksen.
Tavaratrahaksi.fi tilittää hyväksytyn tarjouksen mukaisen summan tarjouksessa
määritellyn tilitysajankohdan ja -mallin mukaisesti. Tilityslaskenta tehdään
tarjouksen mukaista tilitys- tai laskentapäivää seuraavana pankkipäivänä ja
maksusuoritus tämän jälkeen siten, että suoritus on perillä Myyjän ilmoittamalla
pankkitilillä viimeistään maksupäivää seuraavana toisena pankkipäivänä. 
Tavaratrahaksi.fi pidättää oikeuden olla tilittämättä alle yhden (1,00) euron
suorituksia. Alle yhden euron tilitykset siirretään tällöin käsiteltäväksi seuraavan
tilityksen yhteydessä.
5. Tuotteiden myyjän velvollisuudet
Tuotteiden Myyjä vastaa kaikissa tilanteissa siitä, että hänen antamansa tiedot
ovat paikkansa pitäviä eivätkä loukkaa minkään tai kenenkään kolmannen
osapuolen oikeuksia.
Tuotteiden Myyjä vastaa kaikissa tilanteissa siitä, että hänellä/sillä on oikeus
myydä ja luovuttaa Tavaratrahaksi.fi lähettämiään tuotteita.

Tuotteiden Myyjä vastaa tuotteiden mahdollisesti sisältämistä puutteista ja
virheistä mukaan lukien tuotteiden mahdollinen likaisuus yms. seikat siihen
saakka kunnes hän on hyväksynyt Tavaratrahaksi.fi antaman Tarjouksen.
Tuotteiden Myyjä hyväksyy Lähetyksen tehdessään nämä ehdot ja sitoutuu
toimimaan ehtojen mukaisesti ja hyväksymään ehtojen mukaiset
jatkokäsittelyvaihtoehdot.
Tavaratrahaksi.fi ei vastaa Myyjän toimittamien virheellisten tai puutteellisten
tietojen mahdollisesti aiheuttamista viiveistä palvelun toteutumiseen tai
tilitykseen.
6. Tuotteiden hinnoittelu, verokäsittely ja ilmoitusvelvollisuus
Tavaratrahaksi ei ole velvollinen erittelemään tuotteiden Myyjälle tuotteiden
jälleenmyyntihintoja, omaa mahdollista katettaan, jälleenmyyntikanavaa tai
muuta tuotteiden jälkikäsittelyyn sisältyviä seikkoja lukuun ottamatta, mitä
Tarjouksessa ja Tavaratrahaksi.fi yleisistä jälkikäsittelyvaihtoehdoista on
kerrottu.
Tavaratrahaksi.fi pidättää oikeuden hinnoitella tuotteen haluamassaan
kanavassa haluamallaan tavalla, kun sen omistusoikeus on näiden
sopimusehtojen mukaan siirtynyt Tavaratrahaksi.fi. Myyntitilituotteissa
Tavaratrahaksi.fi on oikeus myöntää oman harkintansa mukaan maksimissaan
60% alennus myyntihinnasta. Tuotteiden hinnat näkyvät verkkokaupassa.
Mahdolliset alennus- ja etukoodit eivät ole voimassa erikoistuotteissa.
Myyjä on kaikissa tilanteissa velvollinen huolehtimaan itse mahdollisista
velvollisuuksistaan verottajaa tai muuta viranomaista kohtaan. Tavaratrahaksi
tarjoaa sen kanssa tehtyjen transaktioiden osalta tarpeelliset tiedot
transaktioiden mahdollista jatkoraportointia varten.
7. Maksaminen ja maksutavat
Checkout on sinulle turvallinen maksutapa. Meillä on Finanssivalvonnan
myöntämä maksulaitostoimilupa. Palvelu on Checkout Finland Oy:n (y-tunnus
2196606-6) ylläpitämä ja Checkout Finland Oy on osa OP Ryhmää.
Checkout-maksunvälityspalvelu välittää maksusi kauppiaalle. Mikäli tiliotteellasi
tai luottokorttilaskullasi näkyy Checkout Finland Oy, olemme välittäneet maksusi.
Verkkokauppa toimii tuotteiden ja palveluiden markkinoijana sekä tuotteiden
toimittajana asiakkaalle. Verkkokauppa huolehtii kauppaan liittyvistä
lakisääteisistä sekä itse määrittelemistään muista velvoitteista. Mikäli haluat

reklamoida tai palauttaa tuotteen, sinun kannattaa olla yhteydessä suoraan
verkkokauppaan, josta tuote on tilattu.
Pankkimaksut Käytössäsi on kaikkien suomalaisten pankkien maksupainikkeet. Voit maksaa
Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin,
Osuuspankin, POP-pankin, Säästöpankin, S-pankin ja Ålandsbankenin
maksupainikkeilla. Tiliotteellasi maksunsaajana näkyy Checkout Finland Oy, me
välitämme maksusi verkkokauppiaalle. Verkkokaupasta sinut ohjataan suoraan
omaan pankkiisi suorittamaan maksu turvallisesti.
Luottokorttimaksut Voit maksaa verkkokaupassa Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard-,
Debit MasterCard – ja American Express -korteilla. Verkkokaupassa ovat
käytössä kansainväliset Verified by Visa -, MasterCard SecureCode – ja
American Express SafeKey -todentamispalvelut. Checkout näkyy maksun
saajana korttilaskulla ja välittää asiakkaan maksaman maksukorttimaksun
suoraan kauppiaalle. Korttimaksaminen tapahtuu turvallisesti suojatulla
maksulomakkeella eikä maksukortin tietoja tallenneta verkkokaupan
järjestelmiin.
Mobiilimaksutavat Mobiilimaksutavat Pivo, MobilePay ja Siirto ovat sovelluksessa toimivia
palveluita, joilla voi maksaa verkko-ostoksia tilisiirtona tililtään tai korttimaksuna
kortiltaan hyväksymällä maksun kyseisessä sovelluksessa. Pivolla onnistuvat
lisäksi Siirto-maksut, jolloin maksun voi hyväksyä missä tahansa Siirtoa
tukevassa sovelluksessa.

Lasku- ja osamaksupalveluita Checkoutin kautta tarjoavat OP, Collector, Jousto
ja AfterPay. Collector tarjoaa lasku- ja osamaksuvaihtoehdon myös
yritysasiakkaille.
Muut maksutavat ja maksuehdot
https://www.checkout.fi/ehdot-ja-sopimukset/maksuehdot

8. Toimitustavat ja –kulut
Asiakas voi valita haluamansa toimitustavan verkkokaupassa kulloinkin tarjolla
olevista toimitustavoista. Saatavilla olevat toimitustavat sekä näiden
kustannukset vaihtelevat tuotteen, asiakkaan haluaman toimitusosoitteen sekä
vaihtelevien ympäristötekijöiden mukaan. Toimituskulut ovat nähtävissä tilausta
tehtäessä ennen tilauksen vahvistamista ja maksamista.

Logistiikkapalveluntarjoajat saattavat veloittaa esimerkiksi pitkittyneestä
lähetysten säilytyksestä tms. aiheutuneet kulut lähetyksen vastaanottajalta.
Asiakas on velvollinen tutustumaan eri toimitustapojen lisäpalveluiden
hinnastoon ennen tilauksen tekemistä. Tavaratrahaksi.fi ei vastaa kolmansien
osapuolten lisäpalveluista (kuten esimerkiksi säilytys, varastointi tms.)
asiakkaalle mahdollisesti aiheutuneista kustannuksista.
Tilauksen käsittelyaika on keskimäärin 1-3 arkipäivää automaattisen
tilausvahvistuksen lähettämisestä ellei tilausta tehtäessä erikseen toisin
ilmoiteta. Arvioitu kokonaistoimistusaika esitetään asiakkaalle tilauksen
tekemisen yhteydessä. Valmiilla tilauksella tarkoitetaan tilausta, jonka kaikki
tuotteet ovat varastossa ja varattuina tilaukseen, sekä tilauksen maksusuoritus
on hyväksytty.
Asiakas on velvollinen tarkastamaan lähetyksen 14 vuorokauden kuluessa ja
tutustumaan tuotteen käyttöohjeisiin ja –ehtoihin ennen käyttöönottoa.
Hyväksymällä verkkokaupan tilaus- ja toimitusehdot asiakas hyväksyy, että
verkkokauppa lähettää asiakkaalle sähköpostia ja/tai tekstiviestejä tilaukseen
liittyviä asioita koskien.
Mikäli jotakin tilattua tuotetta ei ostotilauksen yhteydessä toisin ilmoitetusta
huolimatta ole saatavilla, pidättää Tavaratrahaksi.fi oikeuden kaupan
perumiseen.
9. Vaihto- ja palautusehdot
Kuluttaja-asiakkaalla on Suomen kuluttajasuojalain mukainen oikeus palauttaa
koko tilaus tai osa siitä 14 vuorokauden kuluessa tilauksen vastaanottamisesta.
Palautusoikeus koskee vain alkuperäispakkauksessa olevia käyttämättömiä ja
myyntikelpoisia tuotteita. Käytetyt tuotteet myydään ’sellaisina kuin ne ovat’,
joten tuotteissa mahdollisesti havaittavia aiemman käytön jälkiä ei voida katsoa
tuotteen virheeksi.
Itä-Lapin Raivaus –ja Siivouspalvelut Oy
Tavaratrahaksi.fi
Y-tunnus 3133783-7
+358 (0)40 322 40 37
Osoite Poromiehentie 3, 98100 Kemijärvi
info@tavaratrahaksi.fi

 Sinulla on ostamillesi tavaroille 14vrk:n palautusoikeus, joka tarkoittaa
aikaa sinulle tulleesta saapumisilmoituksesta–>meille tulleeseen
saapumisilmoitukseen. Suosittelemme noutamaan lähetyksen viipymättä
Postista, tutkimaan tuotteet heti ja tekemään päätöksen mahdollisesta
palatuksesta. Tuotteet pitää palauttaa käyttämätttömänä. Nettikaupasta tilattujen
ja mutta noudettujen tuotteiden tutkiminen pitää suorittaa myymälässä. Näillä
tuotteilla on 14vrk:n palautusoikeus vain erikseen sovittaessa.
Mikäli haluat palauttaa koko lähetyksen tai osan siitä,
tee palautusilmoitus sähköpostiin (info@tavaratrahaksi.fi). 
Palautusilmoituksessa pitää näkyä tilaajan nimi,
osoitetiedot, tilauksen numero sekä tieto siitä, mitä palautetaan.
Maksusuoritus palautetaan Checkout-maksunvälittäjän kautta
mikäli sitä on käytetty tilauksen maksussa.
Tuotteilla ei ole maksutonta palautusta, paitsi jos silloin jos tuotteiden
lähettämiosestäkään eim ole peritty maksua. Voit käyttää palautuksessa halvinta
mahdollista lähetystapaa (Posti/Matkahuolto/Ärrä-paketti). Meille paras
vaihtoehto on KEMIJÄRVEN Smartpost-automaatti. 
Tilaajalla on huolellisuusvelvoite tilaamastaan tuotteesta.
Mikäli palautetussa tuotteessa havaitaan merkittävä arvonaleneminen tämän
velvoitteen laiminlyömisestä, yrityksellämme on oikeus periä
arvonalennus aina tuotteen täyteen hintaan saakka.
Mikäli arvonalennus todetaan tapahtuneen tavarantoimittajan johdosta,
tilaajan tulee tehdä viipymättä vahinkoilmoitus tavarantoimittajalle
ja ilmoittaa asiasta myös meille.  
Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä
ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla,
kuluttaja voi saattaa asian

kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.
Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn
kuluttajan tulee olla yhteydessä
maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Kuluttajasuojalain mahdollistamalla tavalla tuotteelle ei myönnetä palautus- ja/tai
peruutusoikeutta, jos se on erityisesti asiakkaan toivomuksesta valmistettu,
tilattu tai muokattu hyödyke, kun työn suorittaminen on ehditty aloittaa tai juuri
asiakasta varten hankittavan tuotteen ostotilaus on valmistunut.
Pakkaaminen on lähettäjän vastuulla. Tuotteet tulee pakata huolellisesti, jotta
tuotteet eivät vahingoitu kuljetuksessa. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa
huolimattomasti ja sopimusehtojen vastaisesti pakattujen palautusten
vahingoittumisesta. Asiakkaan toimesta syntyneestä virheestä aiheutuneet
kustannukset peritään asiakkaalta.
Palautettaessa tuotteita tilauksesta, jossa maksuvälineenä on käytetty
lahjakorttia, palautetaan hyvitys lahjakorttina.
Tilatun tavaran noutamatta jättämistä ei katsota kaupan peruuttamiseksi.
Tavaratrahaksi.fi perii tilauksista, jotka on jätetty noutamatta tekemättä peruutus-
tai palautusilmoitusta, erillisen 20€:n maksun. Kauppa katsotaan tällöin
rauenneeksi ja Tavaratrahaksi.fi palauttaa asiakkaalle ostosten summan
vähennettynä edellä mainitulla 20€ erillisellä maksulla ellei asiakas erikseen sovi
Tavaratrahaksi.fi kanssa lähetyksen uudelleentoimittamisesta. Noutamattoman
lähetyksen aiheuttamat lisäkulut peritään asiakkaalta ennen kuin lähetys
voidaan uudelleentoimittaa.
10. Tekninen toimivuus
Verkkopalvelu ja verkkokauppa on suunniteltu toimimaan viimeisimmissä
selainversioissa sekä näitä edeltävissä selainversioissa, joiden osalta tuen
ylläpitäminen on katsottu kohtuulliseksi.
Verkkopalvelu ja verkkokauppa eivät välttämättä kuitenkaan toimi kaikissa
selaimissa, päätelaitteissa tai sovelluksissa. Verkkopalvelussa on kulloinkin
listattu tuetut ja testatut selainversiot.
Palveluntarjoaja ei vastaa asiakkaalle mahdollisesta
teknisestä toimimattomuudesta aiheutuvista suorista tai välillisistä haitoista.

11. Tietosuoja ja tietojen käsittely
Asiakkaiden tiedot on tallennettu verkkokaupan asiakasrekisteriin, jossa olevia
tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon.
Katso kohta tietosuojaseloste
12. Selvät hintavirheet
Palveluntarjoaja pidättää oikeuden tilauksen perumiseen selvien hintavirheiden
kohdalla. Selvällä hintavirheellä tarkoitetaan tuotteen mahdollista
hinnoitteluvirhettä verkkokaupassa siten, että tuotteen hinta poikkeaa
merkittävästi ja selvästi tuotteen oikeasta hinnasta ja verkkokaupassa esitetty
hinta on selvästi tulkittavissa inhimillisen tai hinnoitteluvirheen seuraukseksi.
Selviä hintavirheitä voivat olla muun muassa seuraavat esimerkit näihin
kuitenkaan rajoittumatta:
 jos tuotteen hinta on 0,00 euroa tai ei hintaa ei ole esitetty ollenkaan
 jos tuotteen normaali tai käypä markkinahinta on monin- tai
useampikertainen verkkokaupassa esitettyyn hintaan verrattuna
Edellä mainituissa tapauksissa hinnan katsotaan olevan niin selkeästi oikeasta,
tarkoitetusta hinnasta poikkeava, että asiakkaan katsotaan ymmärtävän esitetyn
hinnoittelun virheellisyys.
13. Immateriaalioikeudet
Verkkokauppa, verkkopalvelu ja näiden sisältö ovat Tavaratrahaksi.fi tai sen
yhteistyökumppaneiden omaisuutta, jota suojaavat tekijänoikeuslait ja
kansainväliset tekijänoikeussopimukset. Kaikki edellisiin liittyvät
immateriaalioikeudet (mm. tekijänoikeudet, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät
tavaramerkki- ja mallioikeudet, domain nimet, patentit, tietokantaoikeudet sekä
liikesalaisuudet) kuuluvat palveluntarjoajalle tai sen yhteistyökumppaneille.
14. Takuu ja virhevastuu
Tuotteiden mahdollinen takuu määräytyy tuotteiden valmistajan määrittelemien
takuuehtojen mukaisesti. Asiakas on velvollinen tutustumaan tuotteen mukana
toimitettuihin takuuehtoihin ennen tuotteen käyttöönottoa. Takuuehdot löytyvät
käyttöohjeista, erillisestä takuulomakkeesta tai valmistajan osoittamasta verkko-
osoitteesta. Käytetty tuote, poistotuote tai esittelytuote, ei ole takuun alainen
tuote.
15. Evästeet

Verkkokaupassa ja sivustolla käytetään evästeitä (cookies), joiden avulla
sivustoa voidaan kehittää edelleen aiempaa käyttäjäystävällisemmäksi.
Evästeiden tehtävä on helpottaa, parantaa ja nopeuttaa asiointikokemusta.
Evästeitä voidaan käyttää myös parempien tarjousten ja henkilökohtaisempien
tuotesuositusten tarjoamiseksi asiakkaalle. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka
verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Osa verkkokaupan
toiminnallisuudesta ja sisällöstä saattaa edellyttää evästeiden hyväksymistä
toimiakseen. Sivustolla käytetään Google Analytics kävijäseurantasovellusta.
Halutessaan asiakas voi kytkeä Analytics seurannan pois
hyödyntämällä selainlisäosaa. Asiakkaan verkkoselain hyväksyy yleensä
evästeet valmiilla oletusasetuksilla, mutta käyttäjä voi myös estää evästeiden
käytön selaimen asetuksista tai poistamalla evästeet selaimesta palvelun käytön
päätyttyä. Lisätietoja selainkohtaisista vaihtoehdoista löytyy selaimen
valmistajan ohjeista.
16. Reklamaatiot ja ongelma- ja riitatilanteet
Mikäli tuote on kadonnut tai vioittunut kuljetuksen aikana tai se ei muuten vastaa
tilausta, tulee asiakkaan ilmoittaa virheestä viimeistään 14 päivän kuluessa
vaihto- ja palautusehdoissa osoitetulle taholle. Jos paketti on vioittunut
kuljetuksen aikana, on virheestä tehtävä välittömästi reklamaatio
kuljetusyritykselle.
Asiakas on velvollinen esittämään ostotodistuksen, kuitin tai muun todistuksen
ostopaikasta ja –ajankohdasta palautuksen yhteydessä tai reklamoidessaan
tavaran virheestä.
Reklamaatiot käsitellään ainoastaan kirjallisesti. Vapaamuotoisen reklamaation
voi toimittaa joko sähköpostilla osoitteeseen info@tavaratrahaksi.fi.
Verkkopalvelussa on lisäksi mahdollisuus jättää asiakaspalautetta ja/tai täyttää
reklamaatiolomake.
Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät
erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi
Suomessa. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan
tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan
(www.kuluttajaneuvonta.fi). Lisätietoja menettelyvaihtoehdoista ja soveltuvasta
riidanratkaisuelimestä saa osoitteesta http://ec.europa.eu/odr. Asiakas voi myös
nostaa riitaisuuksia koskevan kanteen palveluntarjoajaa vastaan
palveluntarjoajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Palveluntarjoajan osoite kaikkia
riita-asioita koskevassa kirjeenvaihdossa on info@tavaratrahaksi.fi
Kaikissa tätä sopimusta koskevissa riitatapauksissa noudatetaan Suomen lakia.
17. Ylivoimainen este

Palveluntarjoaja ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat sen
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota se ei ole
kohtuudella voinut ennakoida tai jonka seurauksia se ei voi välttää.
Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan mm. työtaistelutoimenpiteet, henkilökunnan
sairastuminen, tuonti- ja vientikiellot, luonnonilmiöiden seurauksena syntyvät
haitat ja viivästykset sekä häiriöt kuljetuksissa näihin kuitenkaan rajoittumatta.
Mikäli ylivoimainen este jatkuu yli kaksi kuukautta, on molemmilla osapuolilla
oikeus purkaa tilaus ilman vahingonkorvaus- tai viivästysseuraamuksia.
18. Etukoodit ja tarjoukset
Tavaratrahaksi.fi voi julkaista ajoittain erilaisia etuja ja tarjouksia. Tällaiset edut
ovat joko toistaiseksi voimassa olevia tai niiden kesto on erikseen ilmoitettu.
Tavaratrahaksi.fi pidättää yksipuolisen oikeuden kaikkiin etuihin ja tarjouksiin
liittyviin muutoksiin sisältäen mm. etujen ehdot, sisällöt ja keston näihin
kuitenkaan rajoittumatta. Pääsääntöisesti useita etuja ja tarjouksia ei voi
yhdistää toisiinsa ellei tätä ole Tavaratrahaksi.fi toimesta erikseen sallittu.
19. Oikeus muutoksiin
Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa tehdä muutoksia verkkopalveluun
ja verkkokauppaan.
Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja yksipuolisesti
ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia
sopimusehtoja, jotka asiakas hyväksyy tilauksen vahvistamisen yhteydessä ja
joiden ajantasainen versio on aina lisäksi luettavissa verkkokaupan sivuilla.